Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 5 maart

Ds. Dick Luijmes sprak deze avond over de dienst van genezing. Heel eerlijk schetste hij zijn eigen levensverhaal en zijn ontdekkingstocht als het gaat om dit thema. Zijn werk als ziekenhuispastor zorgt ervoor dat hij veel gesprekken heeft met zieken en de kring van familieleden om hen heen. Wat is Gods weg, is er lichamelijke/geestelijke genezing mogelijk en wat vraagt God van ons? Spannende vragen en tegelijkertijd ook heel intiem omdat God Zijn wonderlijke gang gaat. Daarin past soms genezing, soms ook niet. Wel is duidelijk dat gebed om genezing altijd iets doet; het geeft genezing of het zorgt voor (geestelijke) rust. Mooi om zo bezig te zijn in het ziekenhuis. Het is goed voor ons als gemeente om hier verder over na te denken. Kan de dienst van genezing ook een plaats krijgen in ons midden? We zien uit naar het werk van Gods Geest in ons midden.