Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 5 maart 

In deze dienst, de eerste zondag van de 40-dagentijd, is ds. Arjan Plaisier voorgegaan. We lazen uit Genesis 3: 1 – 7 en Matteüs 4: 1 – 11. De eerste Schriftlezing vertelt het verhaal van de zondeval en de tweede lezing beschrijft de verzoeking van Jezus in de woestijn. Jezus vast 40 dagen en nachten en juist op het moment dat hij grote honger heeft, wordt hij beproefd door de duivel. Dat gebeurt op een haast onopvallende manier; met goede voorstellen, prachtige woorden. Je zou er zo maar intrappen. Het is toch juist goed om op God te lijken of om veel macht te hebben, zodat je kunt strijden tegen onrecht en honger? Ondanks deze verleidingen bleef Jezus trouw aan Zijn Vader. Voor ons! Daar staan we de komende weken bij stil.