Archief

Voorbereiding ochtenddienst 19 maart

Ter voorbereiding op de ochtenddienst van 19 maart willen we jullie vragen om vast na te denken over het volgende: Ds. Arjan Plaisier zal spreken over Mattheüs 26 waarin een vrouw kostbare olie over Jezus’voeten uitgiet. Tijdens de dienst is er een moment waarop gemeenteleden kort naar voren mogen komen om iets aan Jezus te geven bij het kruis wat hun veel kost. Dit kan voor de één zijn een bepaalde belofte, voor de ander iets wat ze gemaakt hebben, zoals een bloemstuk of een schilderij, of misschien wel een simpel woord als “vertrouwen” of “loslaten”, of een pakje sigaretten of iets anders wat ze symbolisch willen (over)geven. Voor weer een ander is het naar voren komen zelf al een grote stap of om bijvoorbeeld hardop te zeggen “Jezus ik hou van U”, of aan te geven wie Jezus voor je is. Het is dus eigenlijk een kort intermezzo van gemeenteleden groot en klein die net als de vrouw die haar kruikje olie over Jezus voeten goot, iets aan Jezus geven. Wij hopen op een bijzondere viering.

Hartelijke groet, de voorbereidingscommissie en ds. Arjan Plaisier