Leren en ontmoeten

(Jongeren)dienst: Vrede en gerechtigheid, denk mee!

Het duurt nog een tijdje, maar over een aantal weken gedenken en vieren we 4 en 5 mei. Op zondag 7 mei willen we een dienst organiseren rond het thema ‘Vrede en gerechtigheid’, die een wat andere opzet zal kennen dan onze gebruikelijke diensten. Een beetje vergelijkbaar met een ‘Top2000-dienst’, dus een dienst waarbij de liederen en muziek niet uit de kerkelijke liedbundels komen, maar uit de moderne popmuziek. En een dienst die we onder de aandacht willen brengen bij zoveel mogelijk mensen in Apeldoorn. Natuurlijk zal de Bijbel centraal staan en gaan we via popmuziek proberen te ontdekken wat we uit de Bijbel over dit thema kunnen leren. Maar… voor zo’n dienst hebben we wel hulp nodig! Graag horen we van iedereen welke songs volgens jou/u bij deze dienst niet mogen ontbreken! En natuurlijk ook waarom. Spreek ons aan/ mail/ schrijf/ bel ons!!! Omdat we wel wat extra tijd nodig hebben voor de voorbereiding zou het erg helpen als we vóór 1 april a.s. van jullie horen.

Peter van Essen (peter@van-essen.info) 06-11317143
Marjoleine Engelbert (m.engelbert@hotmail.com) 3671673