Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 12 maart

Ds. P.L. (Piet) de Jong uit Rotterdam heeft met ons stilgestaan bij de verheerlijking van Jezus op de berg (Matteüs 17: 1 – 13). Na een geestelijke “top-ervaring” raakt Jezus zijn drie discipelen aan en zegt dat ze niet bang hoeven te zijn. Het was maar goed dat Jezus niet verdwenen was. Mozes (de man van law en order) en Elia (de radicale profeet) waren er niet meer. Jezus nog wel. Hij staat er nog steeds en in deze 40 dagentijd gaat het om Hem.  Petrus wil op de (geestelijke) top blijven en er een soort mini-camping bouwen. Hij wil de lijdensweg van Jezus niet. De mensen met al hun sores in het dal, zoeken het maar uit. Heel herkenbaar toch? We gaan voor onze eigen geestelijke ervaring. Maar als dat gebeurt, wordt het nooit Goede Vrijdag en Pasen. In het Bijbelgedeelte staat ook dat Jezus alleen is. Hij moet alleen de weg van het kruis gaan. Daarom is God alleen bij Jezus te vinden. Het gaat alleen om Hem.

Terugkijken? https://www.youtube.com/watch?v=nk4Mbb6wsO4