Diaconie

Hulpverlening bij acute geldnood

De Protestantse Gemeente Apeldoorn wil helpen waar geen helper is. De diaconie beheert een fonds waaruit tijdelijke financiële  hulp aan mensen wordt geboden die door omstandigheden worden geconfronteerd met acute geldnood. In alle wijkgemeenten van Apeldoorn, waaronder ook De Fontein, wordt voor dit fonds ook regelmatig gecollecteerd. Soms malen de ambtelijke molens zo langzaam dat mensen in ernstige problemen komen. Dan kan de diaconie als een extra vangnet fungeren. Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft, neem dan contact op via e-mail: diaconie@defonteinapeldoorn.nl of met een van de leden van de kerkenraadscommissie.

De diaconie van ’De Fontein’