Leren en ontmoeten

Terugblik Jongerendienst 26 maart

Hans Maat, directeur van het Evangelisch Werkverband, sprak over het thema: “Open de ogen van mijn hart” naar aanleiding van de geschiedenis van Bartimeüs, een man die blind geboren was. Bij God is niets onmogelijk. Hij kan zieken genezen en ook ons hart openstellen voor Zijn Geest. Dan worden muren afgebroken en mogen we leven we in het licht van Zijn liefde. En Hij deed dat niet alleen in de tijd van de Bijbel, maar ook nu nog. Vandaar de dringende oproep aan jongeren en ouderen: vraag God om in je leven te komen. Bij Hem is niets onmogelijk.