Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 2 april

Deze avond was een vervolg op de avondbijeenkomst over de dienst van genezing en heling met ds. Dick Luijmes. Ds. Arjan Plaisier verzorgde de opening. Daarna gaf ds. Dick Luijmes een korte uitleg over de verbinding tussen dat wat de vorige keer aan de orde kwam en de praktijk. Het is goed om teksten uit de Bijbel serieus te nemen en daarmee aan de slag te gaan.

Vervolgens vertelde ds. Henk Jansen iets over de praktijk van bidden om heelwording en zalving. Het tweede deel van de dienst was er gelegenheid om voorbede, handoplegging, persoonlijke zegen of zalving te ontvangen. 

We hebben met elkaar ervaren dat God werkt op verschillende manieren en dat Hij helend en genezend in ons midden wilde zijn.