Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 9 april

Op deze zondag sprak ds. Gerard Kansen over het thema: De zachtmoedige Koning. We lazen Matteüs 21: 1 – 17 waarin beschreven wordt dat Jezus Jeruzalem binnenrijdt op een ezel. Groot is de blijdschap onder de mensen. Ze roepen allemaal: “Hosanna” en willen Hem binnenhalen als een koning, een machthebber. Daar wil Jezus niets van weten; Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Zijn kenmerk is zachtmoedigheid. Dat is toch iets anders dan huidige machthebbers zoals Poetin en Erdogan.

Na de intocht gaat Jezus naar de tempel om deze te reinigen. De tempel is immers het huis van God en niet een handelshuis. Naast zachtmoedigheid is Hij ook een strijder voor het recht en de heiligheid van God. Hij is op weg om Zijn leven te geven voor de mensen om Hem heen. Toen en nu. Zo leven we samen toe naar het Paasfeest.

Dienst terugkijken? https://youtu.be/sZNnIlZSOt0