Algemeen

Hans van Bruggen geridderd

Op woensdag 26 april werd Hans van Bruggen koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een bijzondere gebeurtenis, mede omdat Hans vanaf het begin (eind 2012/begin 2013) bij de totstandkoming van onze gemeente betrokken is geweest. Niet alleen omdat het weer een nieuw project was, maar juist omdat dit een mogelijkheid zou kunnen zijn om de uitstroom uit de Protestantse Gemeente Apeldoorn het hoofd te bieden en tegelijkertijd een brug te slaan naar andere geloofsgemeenschappen. De kern van zijn boodschap was steeds weer: zoek elkaar op, werk samen en laten we het vooral over de inhoud hebben en niet over de vele bijzaken. Tijdens de officiële huldiging door burgemeester Berends op Paleis het Loo, werd aan Hans gevraagd waarom hij zoveel vrijwilligerswerk heeft gedaan (en nog steeds doet). Daarop antwoordde Hans, middenin de grote zaal met de vele aanwezigen: “Ik ben overtuigd christen, ik geloof in God en wil van Zijn liefde getuigen in het werk dat ik doe”. Als gemeente feliciteren we Hans (en natuurlijk ook zijn vrouw Beatrix) van harte met dit Ridderschap en wensen hem Gods zegen toe in zijn (vrijwilligers)werk.