Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 7 mei

We hebben nagedacht over het thema: Petrus, zijn brief en onze missionaire roeping. Petrus heeft na Pinksteren een belangrijke rol gespeeld in de jonge christenheid. Hij zat in Rome en schreef van daaruit een brief gericht aan een minderheid die leeft ‘onder ongelovigen’. Petrus spoort de lezers aan om daarin moedig stand te houden. Hij stimuleert ze een missionaire houding aan te nemen. We hebben een aantal sleutelteksten besproken en kwamen tot de conclusie dat ze verrassend actueel zijn. We worden opgeroepen om “goed” te doen en ons als “priesters” op te stellen. Daar waar nodig met woorden, maar onze houding laat zien dat we van een Ander zijn. Dat komt best dichtbij en gaat ons allemaal aan.