Leren en ontmoeten

Terugblik Jeugddienst 7 mei

Met een grote muziekgroep en een heel aantal jongeren hebben we liederen gezongen die te maken hebben met “vrijheid”. Prachtig om met elkaar God groot te maken en te danken voor de vrijheid waarin we mogen leven.

Ds. Arjan Plaisier vatte Romeinen 8: 18-25 samen in 4 punten:

  • We zijn al bevrijd; Bonifatius bracht ons in Nederland een boodschap van bevrijding. En daarvoor was het Jezus zelf toen Hij voor ons de bevrijding verwierf aan het kruis op Golgotha.
  • We zijn nog lang niet bevrijd; er zijn nog steeds kwetsbare levens in onze gemeente en over de hele wereld. Oorlogen, geloofsvervolging en ziekten zijn aan de orde van de dag. Uiteindelijk bevrijden niet wij de wereld, maar dat doet God en Hij schakelt ons daarvoor in.
  • Bevrijding gaat niet alleen over een land, maar ook over ons; wij dragen allemaal demonen (van verslaving) met ons mee. We hebben bevrijding nodig. God wil geen slaven, maar vrije en bevrijde mensen. We hebben een naam en mogen meedoen.
  • Vrijheid is altijd gevuld; wat doen we met deze vrijheid? Als God een mens bevrijdt, worden ons lichaam en onze ziel gevuld met iets nieuws. Daar wil de Geest wonen.