Overig

Beroepingswerk PGA

De wijkgemeente Goede Herderkerk zal, in overleg met de Algemene Kerkenraad, een beroep uitbrengen op Proponent drs. C.P.A.E. (Annelies) Jans, wonende te Den Haag. Annelies Jans vervult hiermee de vacature die was ontstaan door het vertrek van ds. N.J.P. Sjoer.