Overig

Kinderbijbels voor Suriname

Onlangs bezochten Adri en ik enkele mensen in Suriname die uitgezonden zijn voor de MAF. Twee van de vrouwen zijn actief op een school  in een buitenwijk van Suriname waar veel armoede is.  Zij willen graag kinderbijbels verzamelen om uit te delen aan deze Nederlands sprekende Surinaamse kinderen waarvan de ouders geen kinderbijbel kunnen betalen.  Ook worden de kinderbijbels soms gebracht in de bibliotheek van Hindoestaanse basisscholen of moslimscholen. Naast Kinderbijbels , zijn ook peuter en kleuterbijbels welkom. Of Bijbels zoals Het Boek of de NBG-vertaling. En kinderleesboeken met een christelijke boodschap. Wilt u eens in de kast kijken of hiervan nog iets ligt dat u toch niet meer gebruikt ? U kunt het inleveren in de doos bij de ingang van de kerk. Voor het vervoer naar Suriname wordt gezorgd. Hartelijke dank voor uw medewerking!

Carien van Geffen