Leren en ontmoeten

Terugblik Johannes de Heer-avond 21 mei

We hebben met elkaar liederen gezongen uit de bundel van Johannes de Heer. Peter van Essen verzorgde de muzikale begeleiding, samen met een aantal andere muzikanten en zangers. Het is goed om Gods Naam groot te maken door liederen te zingen die oproepen om Jezus te volgen. Kinderlijk eenvoudig en tegelijkertijd heel oprecht en krachtig. We vonden het fijn om veel nieuwe gezichten te zien. Blijkbaar hebben deze liederen nog steeds aantrekkingskracht, zowel vanwege de melodie als vanwege de inhoud. Het lijkt voor herhaling vatbaar.