Leren en ontmoeten

Terugblik 1e Pinksterdag 4 juni

Ondanks het feit dat veel gemeenteleden naar de Pinksterconferentie van Opwekking waren, zat de gemeentezaal helemaal vol. Mede dankzij de jongeren uit Bodegraven. Zij (en wij) hoorden het Evangelie in verschillende talen klinken. Het leek wel Pinksteren!

Ds. Arjan Plaisier sprak over het thema: “Een nieuwe Geest, een nieuw geluid”. 4 Keer een nieuw geluid: Het begon met een enorme storm die het huis, de straat en het plein vulde. Het leek een orkaan en deze wind waait nog steeds door de levens van mensen. Ga eens in de storm van God staan; het dorre hout wordt weggeblazen, je leven komt bloot te liggen. Je staat dan met lege handen onder een open hemel. Louterend. 

Apostelen begonnen tegelijkertijd te spreken en iedereen hoorde dat in z’n eigen taal. Een apostel (Petrus) begon te preken. De inhoud van zijn preek ging over Jezus. Hij werd gekruisigd door jullie, maar daarna is Hij opgestaan en brengt Hij redding. Ook voor jou. De Heilige Geest opent de deur van de harten van de aanwezigen en mensen werden diep geraakt. Zij zeiden: Wat moeten we doen? We roepen Jezus aan en laten ons dopen. Dat lijkt een taboe in deze wereld, maar het gebeurt nog steeds en we zien ernaar uit dat velen dat gaan doen.

Uw zonen en uw dochters zullen profeteren; dat gebeurt nog steeds. Het is een geluid, een gave van de Geest. De jongeren zullen profeteren. Soms in een klein hoekje, soms groter. Tot opbouw van het lichaam van Christus.