Leren en ontmoeten

Terugblik Avondmaalsdienst 11 juni

Tijdens de Avondmaalsdienst werd gelezen uit Jesaja 6: 1 – 8 en Mattheüs 28: 16 – 20. Het is de zondag van de drie-eenheid. God gaat open. Alsof er in een bellenblaas buisje geblazen wordt en je ziet drie grote kleurige bellen ontluiken. Het gaat over de Vader in de hemel, de Schepper, groot en oneindig. God wiegt de wereld in zijn armen. En over God die Zijn Zoon als een zwerver naar de wereld zond omdat Hij zo hevig houdt van de planeet die aarde heet.  En ook over God de heilige Geest. God giet zich uit in deze wereld, op mensen en zelfs in mensen. Dat is onze God en we mogen ons vandaag opnieuw aan deze God toevertrouwen.