Overig

CWN zomerkampen 2017

CWN is een werkgemeenschap van christenen van alle leeftijden, afkomstig uit verschillende tradities, kerken en gemeenten die met elkaar zoeken naar vernieuwing, verdieping en verbreding van hun persoonlijk en gemeenschappelijk christen zijn, met een bijzondere aandacht voor (het werk van) de heilige Geest. Deze zomer organiseert het CWN weer een zestal grootse kampen Hiervoor zijn de voorbereidingen al in volle gang. Er is nog plaats…

Meer info: www.cwn-cwj.nl/kampen