Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 25 juni

Ds. Pieter Both uit Spijkenisse sprak over het thema: “De Geest geeft”. We lazen de geschiedenis van Filippus en de kamerheer uit Handelingen 8: 26 – 40. Na een preek van een uur wordt iemand gedoopt omdat hij in God gelooft. Stel je voor dat dat bij ons zou gebeuren, direct na de Kerkproeverij. Wat zou je ervan vinden?

  • De Heilige Geest geeft geloof. Gelukkig ligt dat niet aan mij. Het is belangrijk om je te richten op de Gever. Vraag om de Geest en dan geeft Hij het. De Geest verhoort dit gebed altijd.
  • De Geest leidt. Dat deed Hij bij Filippus, bij Mozes, bij Elia en vele anderen. Vraag of de Heilige Geest de regie in je leven overneemt. Dan gebeuren er onverwachtse dingen en ben je tot zegen voor anderen. Het is wel belangrijk dat je, net als bij windmolens, met “je kop in de wind gaat staan”.
  • Als de Geest wordt uitgestort, ontstaat er blijdschap en vreugde. Wil je meer vreugde, bid dan om de Geest (of laat voor je bidden).