Algemeen

Vakantiegeld Samen Delen

De afgelopen twee maanden hebben in het teken gestaan van de actie Vakantiegeld Samen Delen. Deze actie is voor het eerst in alle wijken van Apeldoorn gehouden. Bijna alle kerken in Apeldoorn hebben hieraan ook hun medewerking verleend. Hierdoor is het prachtige bedrag van ruim € 95.000,00 opgehaald. In totaal zijn er ruim 600 aanvragen binnengekomen. Van dit aantal hebben 541 aanvragers een bedrag ontvangen. De hoogte van het bedrag dat zij ontvingen was afhankelijk van de gezinssamenstelling. Het gemiddeld toegekende bedrag per aanvraag is € 168,00. De reacties van de ontvangers waren hartverwarmend. Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage. Begin mei volgend jaar hopen we de actie opnieuw te starten.