Financiën

Stand van zaken bijdragen solidariteitskas

Eind mei heeft ieder belijdend- en dooplid van 21 jaar en ouder een brief met acceptgiro ontvangen met het verzoek € 10,00 bij te dragen aan de Solidariteitskas.

Deze kas is bedoeld voor het toekennen van subsidies o.b.v. projecten voor:
– als gemeente missionair naar buiten te treden;
– diaconaal iets te betekenen voor de wijk of voor de buurt;
– te bouwen aan nieuwe vormen van gemeente-zijn;
– samen met andere gemeenten elkaar tot steun te zijn;
– enzovoort.

Elke protestantse gemeente is verplicht 5 euro per hierboven genoemd lid aan deze kas af te dragen. De overige 5 euro zou ten goede moeten komen aan de eigen gemeente, zij het dat in 2016 de benodigde afdracht niet is binnengekomen en het tekort uit de reserves is aangevuld.

In het College van Kerkvoogden heb ik in juni dan ook gepleit voor een nader onderzoek hoe dit dan binnen de PGA zich manifesteert. Dit onderzoek wordt nu uitgevoerd en de resultaten zal ik via de Kerkenraadscommissie met u/jou delen.

Het is dan ook teleurstellend dat er voor De Fontein minder dan 50% van het bedrag voor de Solidariteitskas tot op heden is binnenkomen. Dat moet toch beter kunnen…

Bij deze de oproep alsnog uw/jullie niet verplichte bijdrage over te maken. Mocht de acceptgiro per ongeluk bij het oud papier zijn terecht gekomen, hierbij het rekeningnummer: NL45 FVLB 0699 7453 73 t.n.v. PGA inz. Solidariteitskas. Vermeld daarbij: Wijk De Fontein.

Mocht u vragen hebben of meer willen weten. Mail naar administratie@defonteinapeldoorn.nl of bel 06-46436602.

Bert van der Scheur

NB. Dit bericht is niet bedoeld voor blijkgevers.