Leren en ontmoeten

Bidden voor De Fontein

Tweemaal per maand komen een aantal mensen bij elkaar om te bidden voor De Fontein: voor alle zorgen die er zijn en alles waar we dankbaar voor mogen zijn. We komen elke 2e en 4e maandag van de maand bij elkaar bij Jenny van Asselt, Kruizemuntstraat 881 van 19.00 uur tot 19.30 uur.  In september 2017 bidden we op de 11e  en op de 25e . Wil je meer infomatie of doorgeven dat je komt, neem dan contact op met Greetje Bartelink (gbartelink155@gmail.com) of Jos Engelbert (jos.engelbert@gmail.com).