Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 3 september

Ds. Leo Smelt hield deze avond een Bijbelstudie over Psalm 93. Het eerste deel van de Psalm is een belijdenis: De Heer regeert. Hij regeert van de oertijd tot de eindtijd. De troon van God is de ankerplaats. Vast staat de wereld omdat de troon van God vast staat. De belijdenis dat God God is, is niet makkelijk. Toch is het goed om dit te belijden. Niet op grond van wat ik voel of zie, maar omdat het geschreven staat. In de verzen 3 en 4 wordt deze belijdenis bedreigd. God regeert te midden van weerstand en tegenkrachten. Belijdenis en bedreiging horen bij elkaar. In vers 5 gaat het over het getuigenis van God, Zijn Woord. De getuigenissen van God blijven bewaard, wat er ook gebeurt.