Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 3 september

Ds. Arjan Plaisier stond stil bij Exodus 4: 1-17. Mozes is 80 jaar geworden en heeft net een ontmoeting met God gehad bij de brandende braamstruik. Nu heeft God een nieuwe roeping voor hem. Hij wordt ingeschakeld om het volk Israël te bevrijden. Maar Mozes is niet blij; hij heeft wel 5 bezwaren. En die zijn voor ons heel herkenbaar: Wie ben ik eigenlijk en Wie is God? Ik heb er de talenten niet voor, of: zoek maar iemand anders. God gaat in op de argumenten, maar zegt op een gegeven moment: Nu zijn we uitgepraat. Gewoon gaan en je krijgt Aäron mee. Hij is al onderweg. Zo is het bij ons misschien ook als we het lastig vinden om buren of kennissen uit te nodigen voor de Kerkproeverij. Luister dan nog eens naar de reactie van God op de bezwaren van Mozes. En luister naar je roeping.