Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 10 september

Ds. Marius Noorloos stond stil bij het thema: “Wat mogen wij verwachten van Gods bescherming?” We lazen Psalm 121 en Matteüs 10: 24 – 31. Psalm 121 is een overbekend pelgrimslied; de pelgrims willen God ontmoeten in de tempel in Jeruzalem, maar onderweg dreigen er allerlei gevaren. Ook gelovige reizigers die met en voor God leven, kunnen in de knel komen. De weg van Jezus was vol moeite en verdriet en Hij heeft gezegd: “Als jullie Mij willen volgen, lijkt jullie weg op Mijn weg”. In Psalm 121 staat een prachtig vers: “Er valt niet één mus van het dak zonder de Vader”. Dit betekent dat Hij ons niet laat vallen. Hij valt als het ware met ons mee om ons te beschermen. In het spoor van Jezus kan ons van alles overkomen. Maar Hij laat nooit los. Het leven loopt niet dood, maar gaat over in eeuwig leven met Hem!

YouTube player