Financiën

Financiën n.a.v. gemeenteavond

Aan het eind van de gemeente-avond op 5 september 2017 is het financiële overzicht tot en met juli besproken, aangevuld met de verwachting voor de 2e helft van 2017. Het aantal leden is afgelopen periode gegroeid naar 145. Voor heel 2017 verwachten we (inclusief subsidies) een bedrag aan baten van € 122.000, een mooi bedrag.

De te verwachten uitgaven zijn helaas iets hoger, waardoor we eind dit jaar een tekort verwachten van ongeveer € 14.000. Nu is dit niet gelijk rampzalig. Het gaat goed met De Fontein. We zitten tenslotte in een opstartfase met een groeiend aantal leden. Er staan nog extra activiteiten en acties op het programma, en we hopen op positieve financiële verrassingen.

Een extra gift is echter altijd welkom, zodat er voldoende geld is voor de koffie, bloemen, clubs etc. Deze kunt u overmaken op onze wijkkasrekening: NL58 INGB 0007 8102 89 t.n.v. PGA de Fontein.

Het gepresenteerde financiële overzicht zal op het afgesloten gedeelte van de website worden opgenomen, en enkele malen per jaar worden geactualiseerd.

Tot slot is er een toelichting gegeven op de collecte-app, waarmee collectes, kerkbalans, solidariteitskas etc. gedaan kunnen worden. Hiermee hopen we in 2018 te kunnen starten.

Download: Realisatie begroting 2017 tm juli