Financiën

Extra bijdrage gevraagd

Op de vergadering van de kerkenraadscommissie, woensdag, 20 september 2017, hebben we met elkaar gesproken over de financiële positie van De Fontein. Wij zijn blij dat we maandelijks ongeveer 10.000 euro aan opbrengsten hebben (inclusief subsidies). De kosten die we op dit moment hebben zijn ongeveer 11.000 euro per maand. Dit betekent dat we er iedere maand weer 1.000 euro op achteruit gaan.

Het is fijn en goed om samen-kerk-te-zijn, maar dit houdt ook in dat we samen de kosten moeten dragen. Daarom vragen we uw/jullie hulp. Zou een ieder eens willen kijken naar de mogelijkheid om een extra gift over te maken?  We hebben er over gedacht om een richtbedrag te geven, maar beseffen dat dat niet voor iedereen haalbaar of mogelijk is. Wellicht kunt u, aan de hand van bovenstaande cijfers, bepalen wat voor uzelf mogelijk is.

U kunt uw gift overmaken via onderstaand formulier of maak uw bijdrage over op onze eigen wijkkasrekening NL58 INGB 0007 8102 89 t.n.v. Prot. Gemeente Apeldoorn De Fontein o.v.v. ‘Extra bijdrage De Fontein’.