Diaconie

Diaconale collecten De Fontein

Het diaconaat is een van de kerntaken van christelijke kerken. De letterlijke betekenis van diaconaat is het zich dienstbaar opstellen, of wat vrijer vertaald is het hulp bieden aan allen die dit nodig hebben.

Al bijna drie jaar doen de meesten van u wekelijks trouw mee als er om een bijdrage wordt gevraagd voor een diaconaal doel. Wellicht zult U zich afvragen wat nu het resultaat is van al die collectes? Daarom hieronder een overzicht van de resultaten over het 1e halfjaar 2017: 3.736,14 euro. We hopen u in de toekomst vaker te informeren. In ieder geval willen we u hartelijk danken voor de bijdragen.

Er is het afgelopen halfjaar gecollecteerd voor onder andere Citypastoraat, Kerkplein7, Kerk en Vluchteling, individuele hulpverlening, Moldavië, vakanties minderdraagkrachtigen, ouderenwerk en jeugdwerk. Het doel van de diaconale collecte wordt wekelijks tijdens het diaconaal moment bekend gemaakt en staat ook vermeld in het blad ‘Perspectief’.