Leren en ontmoeten

Kennismaking en geloofsgesprek

Twee jaar geleden, De Fontein bestond toen één jaar, ontstond de behoefte om elkaar als leden en vaste bezoekers te leren kennen. We kwamen uit verschillende geloofstradities en hebben toen een drietal avonden belegd waarop we in kleine kring bij verschillende leden thuis met elkaar hebben kennis gemaakt en met elkaar gesproken over het geloof. We hebben sindsdien een groot aantal nieuwe leden en vaste bezoekers in de Fontein mogen begroeten. Hierdoor is het ledenaantal verdubbeld. Daarom willen we opnieuw een drietal avonden beleggen waarin de ontmoeting en het geloofsgesprek centraal staan. Daarnaast willen we ook de doopnotitie, die inmiddels klaar is, met elkaar bespreken. We willen de avonden houden in de weken van 9 t/m 12 oktober, 23 t/m 26 oktober en 6 t/m 9 november. Bij de koffietafel zondag hangen lijsten per dag van de week waarop u zich kunt inschrijven en waarbij u kunt aangeven of u uw huiskamer beschikbaar wilt stellen voor één van de series avonden. We roepen iedereen op om zich in te schrijven.

PS. De kringen van dinsdag en woensdag komen tijdelijk niet bij elkaar, zodat iedereen zich in kan schrijven voor één van de series van drie avonden.