Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 17 september

We hebben met elkaar een dienst van voorbede en handoplegging gehouden die afgesloten werd met Heilig Avondmaal. Ds. Dick Luijmes hield een inleiding naar aanleiding van Jacobus 5: 14-16. We verwachten alles van onze God en we eisen niets. Tegelijkertijd mogen we leven uit de kracht van de opstanding van Jezus. Dat is geen automatisme, maar een oproep om open te blijven staan. Zieken maken voluit deel uit van de gemeente. In het Bijbelgedeelte gaat het om lijden aan lijf en leven. Dat kan op 3 manieren:

  • Lijden aan zonden (persoonlijk en door de generaties heen). Denk aan Zacheüs en de verlamde man;
  • Lijden aan herinneringen, je verleden (bv. kinderen die beladen zijn door wat in het verleden is gebeurd);
  • Lijden aan je lichaam (ziekte en kwaal).

We bieden elkaar binnen de gemeente GGZZ: gesprek, gebed, zegening en zalving. Niet voor onszelf, maar voor elkaar. Tot eer van God en tot heil voor elkaar.