Leren en ontmoeten

Terugblik Kerkproeverij 17 september

Na een intensieve periode van voorbereiding hielden we als geloofsgemeenschap De Fontein vandaag “open huis”. Het was zo vol, dat de wanden open moesten. We zijn dankbaar voor de vele nieuwe gezichten. Het is goed om met elkaar te beleven dat we een “open gemeenschap” zijn, rondom het kruis van Jezus Christus.

Het thema van de dienst was: “Levend water” en we lazen Johannes 4: 4 – 19 en 27 – 30, het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Eigenlijk heel apart, omdat dit gesprek nooit had mogen plaatsvinden; een Joodse man (Jezus) en een vrouw. Ze was ook nog eens een Samaritaanse. Ze had een ontmoeting met Jezus, een gesprek van hart tot hart. Zomaar, bij de waterput, haar werkterrein, op een doordeweekse dag. De Jood Jezus doorbreekt het gesprek over water. Hij zegt: “Ik zal jou een innerlijke bron geven”. Geen bronwater, maar levend water.

Jezus is iets om van te drinken, Hem tot je te nemen. Hij houdt van je en wil in je komen wonen. Het gesprek gaat verder en wordt persoonlijker. Blijkbaar biedt Hij ruimte voor een echte ontmoeting en dan volgt haar levensverhaal. Hij neemt haar niet de maat, maar biedt haar ruimte. Hij zegt: “Sta op en wandel”. Begin overnieuw en laat je vullen met levend water.

Ze begreep Zijn boodschap. Nu wij nog. Na de verkondiging werd een prachtig lied gezongen: “Thank You for saving me”. We zijn dankbaar voor zoveel muzikaliteit in de gemeente.