Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst Heilig Avondmaal, 24 september

In deze dienst, geleid door ds. Arjan Plaisier, hebben we als gemeente het Heilig Avondmaal gevierd. In Exodus 12: 1-13 en 1 Korinthe 5: 6-8 staat beschreven hoe het Pascha is ingesteld.

Opvallend is dat de maaltijd, vlak voor de uittocht uit Egypte, staande genuttigd werd terwijl iedereen de sandalen aan had. De maaltijd werd in grote haast gebruikt. Wij zijn ook pelgrims; onderweg krijgen we brood en wijn om de tocht vol te houden.

Het volk Israël moest een lam slachten. Er vloeide bloed, waarmee de deurposten en de dorpel werden besprenkeld. Dat bracht leven. In het Nieuwe Testament is een Lam (Jezus) geslacht. Hij heeft gebloed voor ons en nu wordt als het ware een cirkel van bloed getrokken om ons heen om ons te beschermen. In het domein van het kruis van Jezus zijn we veilig.

De Israëlieten aten ongedesemd brood. Ze hadden immers geen tijd om het brood te laten rijzen. Het is zuiver brood, zonder gist. Ook wij worden door dit brood geheiligd, gezuiverd. We kunnen vorderen in heiligheid door te groeien in volwassenheid in het geloof. Dat laat het Avondmaal zien.