Leren en ontmoeten

Over de geloofsgesprekken

De eerste ronde van de geloofsgesprekken is achter de rug. We zijn ontzettend blij met het grote aantal deelnemers en de eerlijkheid en betrokkenheid. Wat een verschillende verhalen en achtergronden. We proeven iets van vreugde en verdriet onder elkaar en zijn dankbaar dat we elkaar op deze manier beter mogen leren kennen. Aan de ene kant worden verhalen gedeeld over de liefde, de trouw en de genade van God. Aan de andere kant ervaren we aan den lijve de gebrokenheid van het leven als aan onze levensboom geschud wordt doordat we ziek zijn, te maken krijgen met scheiding of kinderen of partners hebben die “grensgangers” zijn geworden. We roepen en schreeuwen om God, maar Hij lijkt zo ver weg. Tegelijk houden we vast aan Gods Woord en brengen we onze zorgen en onze vreugde bij Hem. Waar moeten we anders heengaan?

De tweede ronde van gesprekken richt zich op onze ervaringen met de doop; geeft het ons houvast en troost, of niet? Hoe zien we de doop? De derde ronde bespreken we de visie die we als Fontein-geloofsgemeenschap de afgelopen periode op papier hebben gesteld.