Algemeen

Terugblik ochtenddienst 8 oktober

Vanmorgen lazen we Handelingen 9: 1 – 19 waarin de geschiedenis van Saulus wordt beschreven. Hij gaat op weg om de christenen te vervolgen en dan komt hij God tegen. Dat verandert zijn leven totaal. Ds. Erik Schuitemaker gaf aan dat het al moeilijk is om ons gedrag te veranderen (bv. als je steeds te laat komt op een afspraak). Het is nog veel lastiger om mensen te veranderen. Kijk maar naar je kinderen. Hoe harder je corrigeert, hoe meer ze gaan tegenstribbelen…

In het verhaal van Saulus (genoemd naar

de eerste koning van Israël) zien we iets soortgelijks. Hij was jong, intelligent en dacht dat de wet van God (de Tora) leidend was. Iedereen die daar anders (meer vrij) mee omging, wilde hij in de gevangenis gooien. Onderweg wordt hij geconfronteerd met een licht, de aanwezigheid van God brengt hem tot stilstand. Zijn leven gaat radicaal op z’n kop. Van een vijand van Jezus wordt hij een vriend. Zo’n verandering kunnen wij nooit bewerkstelligen. Dat kan alleen God. God verandert mensen.

Maar, God werkt vaak door andere mensen heen. Hij zet mensen (bv. leerkrachten, gemeenteleden, familieleden, rolmodellen) in om ons te veranderen. Willen wij ook rolmodel zijn voor anderen? Eigenlijk net als Stefanus was voor Saulus.

God heeft de sleutel van ons hart en Hij werkt door Zijn Woord. Daar zit “power” in (= dabar). En daar mogen we op vertrouwen.