Leren en ontmoeten

Terugblik herdenking 500 jaar Reformatie 15 oktober

We hebben met elkaar nagedacht over 500 jaar Reformatie en dat gebeurde door middel van een gesprek tussen ds. Arjan Plaisier en pastoor Paul Daggenvoorde. Als we het hebben over Rome en de Reformatie dan gaat het over de grote scheur in de christenheid. We zijn samen 1.500 jaar opgetrokken en in het begin van de 16e eeuw is daar een eind aan gekomen. Luther werd gedreven door een passie voor God. Hij wilde niet zozeer een nieuwe kerk, maar meer God. Er zijn, ook door hem, verschillende pogingen tot samenwerking ondernomen. Helaas zonder resultaat. Protestanten zijn niet zo goed in eenheid, wel in zuiverheid. Het weldadige binnen de Rooms Katholieke Kerk is dat deze kerk wereldwijd aanwezig is. Het geloof in Jezus heeft altijd centraal gestaan, omdat iedere eredienst uitloopt in de eucharistie (dat je Christus mag ontvangen).

Protestanten leggen het accent op het Evangelie; leven uit de hand van God. Ook wordt nadruk gelegd op de kerk als een broeder- en zusterschap (en minder op het instituut kerk). En een protestant blijft ook wel een individualist (hoe krijg ik een genadig God).

Rooms-Katholieken scheuren niet en blijven binnen de grote kerk (al zijn ze in zichzelf verscheiden). In de Reformatie ging het om Jezus Christus en dat ziet de RKK nu ook. Katholieken zijn altijd voor oecumene. Maria is vererenswaardig. Zij wordt niet aanbeden of geheiligd. Ze is geen God, wel een bijzonder mens.

Het was goed om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Dan vallen beelden die we over elkaar hebben weg en kunnen we elkaar (kritisch) bevragen. Deze avond smaakt naar meer!