Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 15 oktober

We lazen Exodus 19: 16 – 23 en 20: 1 – 21 waarin beschreven staat dat het volk Israël de Tien Geboden ontvangt. Ds. Arjan Plaisier ging in op 3 aspecten die te maken hebben met God en wij.

Als eerste God in het vuur; het volk Israël staat op afstand. Een berg staat in vuur. Geldt dat ook nu nog of gold dat alleen in het Oude Testament? Nee, God is nog steeds een laaiend vuur. De plaats waarop je staat, is heilig, want God is heilig. God is in ons midden, laten we in het stof knielen en Hem aanbidden. Kniel voor Hem, houd even je mond. Hij is heilig.

Als tweede God in de wolk; als het volk Israël nog staat te beven, mag Mozes de wolk in. Hij spreekt daar met God als een Vriend. Hij is dan onzichtbaar voor het volk en ziet zelf het volk ook niet meer. Dat gebeurt er als je bidt. De wolk komt bij iedereen. Stap er maar in en ervaar dat God hoogverheven en tegelijk intiem dichtbij is.

Tenslotte God op steen; op een gegeven moment moet je uit de wolk weer naar buiten. Dan krijg je God op steen mee. Je krijgt leefregels mee die aangeven dat je 2 dingen niet mag doen: je mag niet over de grens gaan van God (heilig Zijn Naam) en niet over de grens van je naaste (blijf elkaar trouw, begeer niet). Binnen de grenzen van deze leefregels is er alle ruimte.

Zouden deze drie aspecten ook drie soorten christenen kunnen zijn? Christenen van de heiligheid, van de intimiteit en van het praktisch christendom? We hebben ze in elk geval alle drie nodig.