Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 22 oktober

Ds. J.C. (Jan) Minnema uit Bennekom las met ons Lucas 19: 1 – 10, de geschiedenis van Zacheüs. De man zit in een isolement, hij wordt buitengesloten. Zijn kleinheid heeft hij gecompenseerd met rijkdom, maar ja, dat is niet de oplossing. Hij verlangt naar iets anders. En dan hoort hij dat Jezus komt. Hij is klein, slim en klimt in een vijgenboom; een beetje op afstand, veilig achter de bladeren. Dat is wel herkenbaar; God bekijken van een afstand, omdat we ons schamen, twijfel hebben of schuld ervaren. De mensen die het goed weten (kerkmensen?) staan in de weg. Zij maken zichzelf tot middelpunt van de wereld.

Maar Jezus ziet Zacheüs zitten en roept zijn naam. Hij kijkt niet naar wat hij doet, maar wie hij is. Deze uitnodiging van God brengt Zacheüs in beweging. Jezus werd vriend van iemand zonder vrienden en dat heeft consequenties gehad. Dat bracht Hem aan het kruis.

Zien wij “Zacheüssen” in de bomen zitten of vormen wij een belemmering voor zoekers? Jezus roept ons op: Geef Mij nu je angst, Ik geef je de hoop weer terug!

NB. Helaas is er geen video-opname gemaakt van deze dienst