Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 29 oktober

Ds. Arjan Plaisier sprak vanmorgen over het grootste gebod: de liefde. Houden van God en van de naaste als jezelf (Matteüs 22: 34-40). Eigenlijk is het luisteren naar God het belangrijkste. Dat is waar het om draait. Het gaat dan niet zozeer om hartjes en kampvuur en sentimenteel gedoe. Je moet niet opgesloten blijven in je kleine ik, waarbij je steeds jezelf centraal stelt. Nee, luister naar de stem van Degene die naar je toekomt, op de deur van je hart klopt en zegt: Ik ben er ook! En daarna klopt de naaste aan. Die is er ook.

We zijn als een noot, die eerst gekraakt moet worden voordat de vrucht vrijkomt. Het doet pijn, maar het is het waard. Neem geen genoegen met jezelf, maar richt je op God. Dat verruimt je leven.

We zijn te vaak bezig met God te beschouwen als een probleem en daar gaan we vervolgens over discussiëren. Maar dat moet je niet doen, je moet van Hem houden. God is een God van schoonheid, liefde, licht. Je kunt niet genoeg van Hem houden. En geef dat maar door aan anderen. Zo is het christendom ook in de wereld gekomen; door de verkondiging en door het leven van christen waar omstanders jaloers op werden.