Leren en ontmoeten

Wie wil een korte getuigenis geven a.s. zondagmorgen?

Zondag is het thema van de jongerendienst ‘Shine your light’. Daarin gaat het om het licht dat niet onder een emmer geplaatst wordt, maar mag schijnen. In de dienst kom ik met een microfoon de kerkzaal in om ieder die dat wil iets hierover te laten zeggen: bijv: wie scheen er met zijn licht in mijn leven? Voor wie mocht ik een licht van Christus zijn? Het gaat om een korte getuigenis. Durf jij/u je hand op te steken zondag? Dan kom ik bij je/u langs.