Algemeen

Kristal Samen Leven zoekt vrijwilligers

Stichting Kristal Samen Leven zoekt verbinding tussen kinderen/volwassenen met en zonder beperking door activiteiten te organiseren op het gebied van kunst en cultuur. Vanuit de twee scholen voor speciaal onderwijs, Het Kroonpad, school voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen en De Zonnehoek, school voor zeer moeilijk lerende kinderen is deze stichting opgericht. Speerpunten zijn muziek en fotografie. De stichting zoekt vrijwilligers die de kinderen kunnen begeleiden tijdens de activiteiten. Interesse? Neem contact op met Truus Hermkens: info@kristalsamenleven.nl / 055-5340741 / 06-44024688.