Algemeen

Ledenadministratie PKN

In het regeerakkoord staat dat ter bevordering van de privacy de eigen regie op persoonsgegevens wordt vergroot. Zo krijgen burgers in de toekomst de mogelijkheid zelf maatschappelijk relevante instanties en organisaties aan te wijzen waaraan een beperkt aantal persoonsgegevens automatisch kan worden verstrekt. Voor kerkelijke organisaties gaat een overgangsregeling gelden.  De situatie nu is: Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) krijgt wijzigingen (adreswijzigingen, overlijden) automatisch door van de burgerlijke gemeenten. SILA wisselt deze gegevens weer uit met de landelijke registratie van de PKN. In de nieuwe situatie zal er voor kerken een uitzonderingsregel gelden.

Wat voor consequenties heeft dit voor u?

  • Als u geregistreerd staat in de systemen van de PKN dan zullen de wijzigingen automatisch doorgegeven blijven worden via SILA. Dus er verandert niets voor u, tenzij u aangeeft dat er geen uitwisseling meer plaats mag vinden.
  • Nieuwe inschrijvingen vallen wel onder de nieuwe regels. Dit betekent dat er geen uitwisseling plaatsvindt, tenzij de nieuwe geregistreerde dit zelf aangeeft.

Hoe dit allemaal vorm gaat krijgen, zal op een later tijdstip worden gecommuniceerd.