Algemeen

Serious Request 2017 – Bijbellezen

Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan dat in de week voor Kerst 3FM Serious Request zijn tenten in Apeldoorn zal opslaan. Het glazen huis zal in die week op het Marktplein staan. Er wordt met deze actie geld opgehaald om ouders en kinderen die elkaar door een ramp of conflict zijn kwijtgeraakt weer met elkaar te verenigen. Veel organisaties in Apeldoorn leveren een eigen bijdrage hieraan. Zo hebben ook de Apeldoornse kerken besloten een bijdrage te leveren. En wel met een activiteit waar de kerk goed in is, n.l. Bijbel lezen. Van zaterdagmorgen 16 december 10.00 uur tot woensdagavond middernacht zal in de Onze Lieve Vrouwe Kerk (Mariakerk) onafgebroken in blokjes van 10 minuten uit de Bijbel worden voorgelezen.

Om geld bij elkaar te brengen wordt van de lezers gevraagd om € 1,00 per te lezen minuut te doneren. Omdat er 110 uur zal worden gelezen zal het bedrag dat zo wordt verzameld minstens € 6600,00. Dit bedrag kan nog hoger uitpakken door donateurs die niet lezen maar wel een gift willen geven. De website waarop kan worden ingeschreven is al een tijdje open en er zijn al vele lezers die zich hebben ingeschreven. Er zijn echter nog genoeg blokjes vrij. Naast lezers en gevers hebben we voor de organisatie ook nog mensen nodig die een paar uur willen optreden als gastheer/-vrouw of in de catering mee willen helpen. De catering is nodig om de lezers van koffie en thee te voorzien en ook om voorbijgangers die de kerk even aandoen even de gelegenheid te bieden om onder het genot van een kop koffie of thee even op verhaal te komen. We hopen op veel gasten.

Voor degenen die het lastig vinden om zich in te schrijven, zijn zondag na de dienst in De Fontein hulptroepen aanwezig om u verder te helpen. Ook bestaat dan voor degenen die de actie een warm hart toedragen, maar het Bijbellezen niet zo zien zitten de gelegenheid om geld te doneren. Verder kunt u informatie krijgen over de ondersteunende werkzaamheden.