Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 3 december

We hebben met elkaar een Bijbelstudie gedaan volgens de methode van de Lectio Divina (Goddelijke lezing). We lazen Johannes 7: 37 – 44 waar Jezus op het hoogtepunt van het Loofhuttenfeest roept: “Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!”

Het Bijbelgedeelte lazen we volgens een oude structuur:

  1. We lezen het gedeelte en kauwen op de tekst. Welk woord springt eruit?
  2. Nadenken over de vraag: hoe raakt dit woord mij op dit moment?
  3. Bidden en laten resoneren. Wat vraagt God van mij?
  4. In gebed wordt iets ontvouwd, ga je iets zien. Een genadegave van God door Zijn Geest.

Het was verrassend om met elkaar de rijkdom te ervaren van het samen Bijbel lezen.