Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 10 december

In deze dienst sprak ds. Hans van Dolder uit Amersfoort. Op de tweede Adventszondag werd gelezen uit Filippenzen 2: 5 – 11 en Johannes 1: 1 – 5 en 14 – 18. Het Woord van God is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wat dat betekent? Dat lezen we in het eerste Bijbelgedeelte: Jezus was in de gestalte van God, maar Hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij incarneerde, hij kwam onder ons wonen als mens. Jezus Christus blijft dezelfde, maar in een andere gedaante. Dat is een les voor ons als we missionair willen zijn; laat je oude zekerheden (bv. een kerkgebouw, traditie) los en ga op en zoek op een andere manier aansluiting bij je buren of de wijk waar je woont.

Maar, Paulus gaat nog een spade dieper; die gezindheid mag gevoed worden door Jezus. Zijn wij gericht op ontvangen en houden, of op dienen en geven? Dat laatste druist in tegen onze hang naar zekerheid. We mogen weten dat in alles Jezus ons nooit loslaat. Ga deze week het avontuur met Hem aan!

De dienst nog een keer bekijken:

YouTube player