Diaconie

Diaconale collecte 24 december

Een verbouwde school die dienst doet als buurthuis, woonverblijf voor jonge moeders en (toekomstig) een zorgboerderij. Sinds dit jaar exploiteert het echtpaar Janet en Jurrien Brinke dit diaconale project in Apeldoorn-Zuid aan de Oude Beekbergerweg 151 onder de naam ‘Old School’ (voormalige Sebastiaanschool). Als Fontein maken we voor het jongerenwerk sinds kort ook gebruik van deze ‘Old School’. Er is veel geld nodig om dit project in de toekomst verder uit te bouwen, vandaar dat we als Fontein hebben besloten de diaconale collectes van 24 december en 28 januari voor dit doel te bestemmen.

Bijdrage aan de collecte: