Financiën

Eindejaarsgift?

We zijn al weer bijna aan het einde van het jaar gekomen. Een mooi jaar voor ons als ‘De Fontein’. Afgelopen jaar hebben we veel met elkaar mogen delen op geloofsgebied. Er is veel werk verricht, door ieder op zijn/haar eigen manier.

Ook op financieel gebied gaat het goed met De Fontein. Op dit moment verwachten we wel dat we het jaar met een verlies van zo’n 8.000 euro af zullen sluiten. Dat kan nog iets hoger worden, omdat we nog niet helemaal duidelijk krijgen hoeveel we aan de totale Protestantse Gemeente Apeldoorn moeten bijdragen. Daar komt bij dat er de eerste maanden van het jaar meestal weinig opbrengsten binnen komen, terwijl de vaste maandelijkse kosten wel betaald moeten worden.

Dit is absoluut geen onoverkomelijk probleem. Maar heeft u nog wat geld op de plank liggen, of wat over van uw 13e maand, dan is en blijft een extra gift van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken via de website (kies ‘Eindejaarsgift’) of overmaken naar NL58 INGB 0007 8102 89 o.v.v. Prot. Gemeente Apeldoorn t.n.v. De Fontein. Alvast bedankt.