Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 17 december

In deze doopdienst werd Micha gedoopt. We zagen dat hij letterlijk door het water werd gehaald. Eigenlijk zoals de doop bedoeld is. Prachtig om dat mee te maken in het midden van de gemeente. God is een God van trouw.

In de preek werd door ds. Arjan Plaisier stilgestaan bij Lukas 1: 39 – 56. Daarin wordt beschreven dat Maria op bezoek gaat bij haar tante Elizabeth. Elisabeth staat een beetje in de schaduw, maar nu treedt ze naar voren. Als God naar je toekomt, helpt Hij je. Elisabeth wordt vervuld met de Heilige Geest.

In dit verhaal groet Elisabeth niet alleen Jezus, maar ook Maria. Maria hoort bij het Kind, net als de kerk bij Jezus hoort. Wat opvalt is dat er blijkbaar toch een onzichtbare werkelijkheid aanwezig is die zich vol verlangen richt op Jezus; ook ongeboren kinderen zijn leven. Johannes springt op in de baarmoeder van zijn moeder.

Verder zien we dat Elisabeth nederig is. Zij plaatst zichzelf niet op de voorgrond. Daarin is ze een voorbeeld voor ons; besef dat het een wonder is dat Hij van mij en van de gemeente houdt. Laten we knielen en aanbidden als gemeente. Aan het einde van deze geschiedenis roept Elisabeth met luide stem. Laten wij dat ook doen, laten we opstaan en Hem aanbidden!