Algemeen

Terugblik ochtenddienst 31 december

Op Oudejaarsdag verzorgde ds. Arjan Plaisier de dienst met als thema: “De nacht loopt ten einde, de dag nadert al”. We lazen Jesaja 21: 11-12 waarin eeuwen geleden een man uit Seïr (Edom) riep: duurt het nog lang voor het dag wordt? Mogelijk was het iemand uit de volken die zei: waar leven we eigenlijk voor? Waar gaat het naar toe (met de wereld, met mij). Zit er in de volken toch een soort Godsbesef?

In Lukas 2: 22-32 lezen we over Simeon in de tempel. Israël heeft veel nacht gekend, maar nu ziet hij dat God gekomen is in het kind Jezus. Het Kerstfeest is de vervulling van de tijd. Heb je met het Kind in je armen gestaan tijdens de Kerstdagen? Simeon krijgt het zomaar in de schoot geworpen.

Paulus zegt in Romeinen 13: 11-14: we weten van het Licht, de dag komt er bijna aan. Je kunt hem al aan horen komen. Laat het Licht in je leven niet doven. Doe niet mee met braspartijen, leef niet langer in het grijze gebied.

Heb je een voornemen voor 2018? Als het licht van Jezus in je leven werkt, kun je een stukje van de duisternis van je af laten vallen en een stuk van het licht van Jezus in je laten schijnen. Omkleed je met de Heer, ook in 2018.

Dienst terugluisteren/bekijken:

YouTube player