Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 7 januari

In deze dienst ging ds. Arjan Plaisier voor. We lazen Jesaja 42: 1 – 4 en Marcus 1: 9 – 13 waarin gesproken wordt over de doop van Jezus en de heilige Geest. Jezus rijst op uit het donkere water van de Jordaan (teken van de doop en de dood). En zodra dat gebeurt, scheurt de hemel open en daalt de Geest neer op het hoofd van Jezus en krijgt zo toegang tot deze wereld. Wij hebben na Pinksteren door Jezus deel gekregen aan deze Geest. En dat uit zich, op basis van dit Bijbelgedeelte, in vijf aspecten:

  • De Geest geeft kracht aan Gods stem die tegen je zegt: “Je bent Mijn geliefde zoon/dochter in wie Ik vreugde vind”.
  • De Geest leidt, stuurt je leven en geeft er richting aan.
  • De Geest leidt je ook in de woestijn en houdt je daar vast.
  • De Geest doet je oog hebben voor de wilde dieren en is daarmee een voorschot op de harmonie die er was (paradijs) en weer zal komen.
  • De Geest geeft ons oog voor de engelen die ons dienen.

We worden opgeroepen om hierover na te denken. Welke rol neemt het werk van de Geest in in ons leven?

Dienst terugluisteren/-bekijken?

YouTube player