Algemeen

Week van Gebed – 21-28 januari 2018

‘Recht door zee’  is het thema van de Week van Gebed 2018. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Dit lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed. De kerken uit het Caribisch gebied verzorgden het materiaal.

Datum Gemeente Adres
Zondag 21 januari 2018 Vergadering van Gelovigen ‘De Ontmoeting’, Hoofdstraat 220
Maandag 22 januari 2018 Christelijk Gereformeerde Kerk Oost Andreaskerk, Anklaarseweg 185
Dinsdag 23 januari 2018 Katholieke Kerk Emmaüshuis, Stationsstraat 13
Woensdag 24 januari 2018 Pinkstergemeente Filadelfia Langeweg 105
Donderdag 25 januari 2018 Christelijk Gereformeerde Kerk Zuid Samuelkerk, Talingweg 41
Donderdag 25 januari 2018 Leger des Heils Hofveld 21-23
Vrijdag 26 januari 2018 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Voorhof, Gijsbrechtgaarde 101
Zaterdag 27 januari 2018 Baptistengemeente Bosweg 77
Zondag 28 januari 2018 Vrije Evangelische Gemeente Sprengenweg 15

Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een uur.

U bent van harte welkom